Tvorba loga a vizitek na míru pro studio metamorfosa, které navrhuje interiéry a udržitelnou architekturu. Věří v biofilní design a sleduje nové technologie, které umožňují ekologická řešení. Chce vytvářet projekty s dlouhodobou hodnotou, nezávislé na proměnlivých trendech. Cílovou skupinou jsou vzdělaní lidé s kulturním rozhledem v produktivním věku, kteří ocení individuální přístup a rezonují s hodnotami studia. Logo má vyjadřovat proměnu k lepšímu, přirozenějšímu, zdravějšímu, odrážet autenticitu, vyváženost, živost, růst a přírodu. Klientčina představa byla vytvořit typografické logo, které bude ve více provedeních, černobílé, s gradientem, se sloganem i bez něj. Nakonec vzniklo ještě provedení s texturou. Vizitek vzniklo také více variant, jejich přední strana je tištěná, ale zadní strana může být ražená nebo opět tištěná. Papír je světle šedě tónovaný, bavlněný nebo japonský. Dále jsem klientce pomohla vybrat doplňkové písmo na web, tím je Caveat Regular.

Jak zhodnotila spolupráci Petra Vasquez?