Vysvětlení k dotazníku na tvorbu loga

Nesnažím se všemi těmi otázkami marnit váš čas, ale právě naopak. Čím lépe vám porozumím, tím relevantnější výsledky vám dodám, tím spíše vás zaujmou, tím méně korekcí bude potřeba a tím více času i peněz ve finále ušetříte. Logo je vždy výsledkem spolupráce, bez vašeho zadání to nepůjde. Čím hlouběji se nad otázkami zamyslíte a čím více se upřímně a konkrétněji rozepíšete, tím osobitější, funkčnější a relevantnější výsledek vznikne. 🙂

Obecné informace

Název společnosti/projektu:

Prosím o celý název.

Webová adresa (pokud máte):

Mohu si tam doplnit souvislosti z odpovědí.

Do kdy potřebujete mít logo hotové? Jaký máte na logo rozpočet? O kolik návrhů máte zájem?

Termín potřebuji znát, abych věděla, zda zakázku mohu přijmout, jestli je pro mě reálné ji z kapacitních důvodů splnit.
Na základě orientačního rozpočtu zjistím je-li odměna adekvátní vašim požadavkům, nebo co vám v rámci této ceny mohu nabídnout. S cenou se pojí také počet návrhů.

Máte zájem o cenovou nabídku na další služby, které se s tvorbou loga pojí? Vyberte z možností, nebo uveďte vlastní.

Zjistím, jestli tyto služby lze vytvořit v rámci rozpočtu, nebo vás informuji, o kolik by se cena navýšila. Cenová nabídka je nezávazná.
Materiály je také možné vytvořit až po dokončení loga v další fázi.

Jak jste se o mně dozvěděli? A proč chcete spolupracovat právě se mnou? Která má práce vás zaujala?

Slouží nejen k posílení marketingu mé práce, ale již tady mohu zjistit, co se vám líbí a co očekáváte.

Popište mi vaše služby/produkt.

CO děláte? JAK to děláte? PROČ děláte to, co děláte? Nabízíte služby? Produkt? Kde prodáváte? Jak služby/produkt fungují? Jak dlouho to děláte, jak vše vzniklo?

Každý obor má jiná specifika a žádá si trochu jiný přístup. Díky těmto otázkám porozumím, kdo vlastně jste a co přesně děláte. Bez těchto odpovědí nejde vytvořit relevantní logo.
PROČ to děláte je také důležité. Je to příběh, který mohu promítnout ho do loga, bude to pak mnohem hlubší, osobitější a emotivnější řešení.
JAK to děláte, jak k práci přistupujete? Těmito otázkami získám spoustu klíčových slov a asociací, se kterými mohu při tvorbě návrhů pracovat.
Zjištěním, jestli jste v oboru nováček, nebo se v něm pohybujete delší dobu, mohu do loga otisknout například tradici a zkušenosti.

Jakých cílů chcete v budoucnu dosáhnout? Máte nějakou vizi?

Možná jste firma, která chce dlouhodobě zachovávat tradiční atmosféru, nebo naopak se chcete vyvíjet, modernizovat a každým rokem nabízet nové vychytávky pro své zákazníky. Možná do budoucna přemýšlíte o rozšíření služeb, bude tedy lepší hledat univerzálnější řešení loga, které se nebude zaměřovat pouze na jednu službu/produkt. Nebo plánujete expanzi do zahraničí a nechcete ryze české, ale více světovější řešení.
Máte-li vizi už od začátku, je dobré o ni vědět. Je to silný nástroj, který když se promítne do loga, osloví cílovou skupinu mnohem silněji.

Konkurence a cílová skupina

Jak se lišíte od konkurence? V čem jste výjimeční? Máte i nějaké nevýhody?

Logo by mělo odrážet jedinečnost, proto je pro mě důležité vědět, v čem se lišíte, v čem jste výjimeční. Znalost nevýhod také může pomoci, mohu je v logu nějak vyvážit, nebo naopak přeměnit ve výhodu a vytěžit z nich maximum.

Kdo je vaše největší nebo nejbližší konkurence? Odkazy na webové stránky konkurence vítány.

U loga jde především o odlišení se od konkurence. Je tedy dobré vědět, kdo je vaše konkurence. Nechcete přece mást své zákazníky tím, že náhodou vymyslím podobný symbol a zvolím podobné barvy a podobné písmo, které má váš konkurent pár metrů od vás.
Logo by mělo vyniknout, ale stále zapadat do kontextu daného oboru. Například u potravin se hodně pracuje s barvami, které přivodí chuť k jídlu (červená, žlutá apod.), proto nebývá vhodné vytvořit sterilní modré logo, které se sice výrazně odliší od ostatních, ale chuť k jídlu nespustí, naopak ji může potlačit.

Komu byste chtěli konkurovat? Jakou pozici na trhu chcete mít? Luxusní a drazí, nebo standardní a dostupní pro všechny?

Je zajímavé se zamyslet nad tím, komu byste chtěli konkurovat v budoucnu, aby na to vaše logo bylo připraveno. Budete-li poskytovat prémiové služby a přirovnávat se k luxusním značkám, tak se budu snažit vytvořit přesně takové logo, které to bude vyjadřovat.

Jaká je cílová skupina, na kterou se zaměřujete? Pokuste se ji co nejlépe popsat, např.: věk, pohlaví, zájmy, vzdělání, příjmy atd.

Logo musí být relevantní a zajímavé především pro cílovou skupinu. Není služba/produkt, který by oslovoval všechny. Můžete mít zákazníky ze všech věkových skupin i sociálních vrstev, ale vždy bude existovat jádro zákazníků, kteří budou nakupovat nejčastěji a na které budou dané služby/produkt cílit přednostně.
Specifikace ovlivní výběr barev, typu písma i celkového stylu loga. Jinak bude vypadat logo cílené na ženy (preferují růžovou a pastelové barvy), než na muže (preferují modrou a syté barvy). Jinak bude vypadat logo pro mladé kluky (něco cool, moderního), než pro muže v pokročilém věku (něco vyzrálejšího, tradičnějšího). Logo formují i další informace jako výše příjmů, vzdělání, zda žijí ve městě nebo na vesnici, jaké mají koníčky atd. Někdy je cílovou skupinou hodně konkrétní skupina lidí, například studenti, maminky na mateřské, chovatelé psů apod.

Jak si logo představujete?

Jaký je přesný název, který chcete použít? Bude logo obsahovat i slogan? Proč jste vybrali tento název? Přejete si do loga vložit dovětek s.r.o., a.s. nebo jiný? (Nedoporučuji.)

Potřebuji od začátku znát, jaký text v logu má být, aby se nestalo, že vytvořím kompozici, kterou by pak rozbilo přidávání dlouhého sloganu a dovětku.
Důvod, proč jste si vybrali tento název, mě může inspirovat u tvorby návrhů. Možná jste vymýšlení názvu věnovali spoustu času a ukryli do něj hlubší metafory. Podobně je na tom i slogan, který mi může o vás, vašich hodnotách, přístupu k práci a firemní kultuře mnoho říci. Logo slogan obsahovat nemusí, ale pokud ho máte, podělte se o něj.
Dovětek nedoporučuji, zbytečně snižuje dojem z loga. Do loga nepatří ani předpona www (působí to amatérsky).
Chcete-li použít konkrétní variantu názvu (firma, Firma nebo FIRMA), napište mi to. Každá varianta totiž sděluje jiné emoce: firma je velmi osobní, neformální a moderní; Firma je formálnější a seriózní standard a FIRMA budí respekt a je velmi dominantní a velmi formální a spíše konzervativní.

Kde plánujete logo využívat? Které použití bude primární?

Na webu, v tisku, na vizitkách, na razítkách, na polepech auta? Od toho se odvíjí způsob zpracování loga, jako míru detailů bude mít. Například půjde-li o logo pro mobilní aplikaci, které se objeví pouze v ikoně na smartphonu, uvnitř aplikace a v hlavičce webu, tak lze navrhnout pestrobarevné logo s barevným přechodem a nemusí se řešit, že v jednobarevné variantě logo nefunguje. Naopak, půjde-li o tesaře a logo se bude razit do dřeva, musí se vytvořit logo takové, které lze snadno vyrazit a o barvu a efekty vůbec nepůjde. Důležité je, aby logo fungovalo na primárních místech, na kterých se bude používat.

Máte představu o ideálním návrhu či vlastní nápady, které chcete do loga zahrnout a proč?

Pokud máte připravené vlastní nápady, nebo dokonce jasnou představu, jak má logo vypadat, pošlete mi, prosím, skici či instrukce k realizaci vaší představy. Ideálně i zdůvodněte, proč chcete s tímto konkrétním nápadem pracovat a jak jste k němu dospěli.

Existuje naopak nápad / symbol / tvar, který v logu nechcete a proč?

Jste například kadeřník, ale nechcete v logu nůžky, dejte mi to vědět.

Preferujete konkrétní barvy? Chcete se naopak některým barvám vyhnout?

Máte-li nějakou barvu opravdu neradi, je dobré to vědět dřív, než na ní postavím vaše logo.

Jak by mělo logo působit? Jaké hodnoty a kvality by mělo odrážet? Co by mělo sdělovat? Jaké emoce by mělo vzbuzovat?

Díky tomu, že zjistím, jak by mělo logo působit, co by mělo odrážet, co by mělo sdělovat a vzbuzovat, zvolím barvy, styl zpracování, celkové nápady a písmo. Logo může například působit důstojně a seriózně, nebo může působit vtipně či odlehčeně.
Pokud byste chtěli hravé logo, zvolím hravější písmo. Kdybych v logu použila nějaké klasické bezpatkové, mělo by úplně jiný charakter, působilo by spíše seriózně a formálně.

Napadá vás něco dalšího, o čem bych měla vědět a co by mohlo ovlivnit tvorbu loga?

Mám logo přizpůsobit nějakému vnějšímu faktoru? Například aby zapadlo do nějakého interiéru (možná se bude muset přizpůsobit barevně nebo stylově).

Máte již nějaké logo?

Vyberte možnost.

Pokud vyberete Ano, dostanete se na otázky, které souvisejí s vaším starým logem. Pokud vyberete Ne, tyto otázky přeskočíte.

Staré logo

Co se vám na starém designu líbí a proč?

Touto otázkou zjistím, co ze starého loga ponechat, protože to funguje.

Co se vám nelíbí a proč?

Touto otázkou zjistím, čeho se ve starém logu zbavit, protože to nefunguje.

Jaké jsou hlavní cíle redesignu?

Co chcete novým logem změnit? Co od loga očekáváte? Například budete-li chtít zvýšit důvěryhodnost, vytvořím seriózní logo, jak jen to bude možné. Přejete-li si oslovit mladší cílovou skupinu, budu se snažit vytvořit mladší logo, které zaujme.

Zašlete mi vaše logo e-mailem společně s následujícím krokem, nebo vložte odkaz sem:

Pokud máte vaše současné logo někde na webu, stačí vložit odkaz.

Jaká loga se vám líbí a jaká nelíbí?

Zašlete mi ukázky (cca 5 log), které vás oslovují a které naopak neoslovují. Dokážete popsat, co konkrétně se vám na nich líbí, co nelíbí a proč? Prosím, podívejte se na cz.pinterest.com případně ještě na www.logopond.com a až v krajním případě na Google (nevybírejte loga známých značek jako Nike, Apple, Starbucks apod.). Nebojte se, že bych loga kopírovala, jen z nich chci vycítit, co očekáváte. Nezašlete-li ukázky, obratem o ně požádám.

Zaslat je můžete na e-mail lucie@luc-ie.cz s předmětem Přílohy k dotazníku. Nebo vložte odkazy

Ukázky mi lépe pomohou pochopit styl, který hledáte a který očekáváte, nemělo by se pak stát, že se s návrhy trefím úplně vedle. A vědět, která loga se vám nelíbí, je stejně důležité, jako vědět, která ano. A proč nechci, abyste nevybírali loga známých značek jako Nike, Apple, Starbucks? V těchto případech totiž tolik nejde o to, jestli se vám logo líbí, ale spíše o to, zda se vám líbí značka jako celek. Silným marketingem se dostaly do našeho povědomí natolik, že už je nevnímáme jako loga, ale jako celkovou atmosféru značky.

Za inspiraci k vypracování dotazníku a sepsání tohoto vysvětlení děkuji Tomášovi Vachudovi a jeho článku Bez zadání to nejde.