Zásady ochrany osobních údajů:

Kdo jsem

Lucie Nová, se sídlem Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá, IČ: 09098453.
Moje webová adresa je: https://www.luc-ie.cz

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč

Jméno, příjmení, název společnosti, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, adresu, IČ, DIČ zpracuji na základě vašeho poskytnutí za účelem odpovědi na poptávku, nebo vyřízení zakázky.

Cookies a IP adresu je možné zpracovat za účelem měření návštěvnosti webu, chování na webu, zdroje návštěvnosti, získání geografických, technologických a demografických přehledů a zajištěním bezpečnosti webu.

Fotografie, obrázky a video je možné zpracovat na základě vašeho poskytnutí za účelem realizování zakázky.

Grafické práce obsahující osobní údaje, která identifikují konkrétní fyzickou osobu, například jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, logotyp, adresu bydliště nebo provozovny, fotografie a video je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, na tomto webu, sociálních sítích, či dalších odborných webech za účely referencí.

Cookies

Tento web používá tyto soubory cookies: Google Analytics.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používám nástroj Google Analytics. Ze sledování se můžete odhlásit, stačí si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Informace o ochraně soukromí poskytované poskytovatelem této analytické služby: https://policies.google.com/privacy

S kým sdílím vaše údaje

– S Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland sdílím tyto údaje: cookies, IP adresu, chování a dobu relace na webu, zdroj návštěvnosti, geografické, technologické a demografické údaje za účelem měření návštěvnosti webu; e-mailovou adresu, případně název společnosti na základě vašeho vyplnění Formuláře Google za účelem poptávky.

– Poskytovatelem WordFence aplikace Defiant, Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA sdílím cookies, IP adresu a informace o poloze za účelem zajištění bezpečnosti webu. Informace o ochraně údajů ze strany WordFence: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

– Účetní firmou sdílím fakturační údaje za účelem zpracování evidence příjmů pro daňová přiznání.

– Případně s dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužívám.

Jak dlouho uchovávám vaše údaje

Kontaktní a fakturační údaje uchovávám po dobu 10 let, analytické údaje po dobu 50 měsíců, audiovizuální materiál a grafické práce po dobu 5 let.

Jaká máte práva?

– Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,

– požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

– vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo mými oprávněnými zájmy,

– na přenositelnost údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kam posílám vaše data?

Cookies a IP adresa mohou být převedeny prostřednictvím služby, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní údaje

Lucie Nová, Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá, lucie@luc-ie.cz

Dodatečné informace

Jak chráním vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje chráním běžně dostupnými technickými a bezpečnostními opatřeními.

Jaké mám postupy při úniku informací

Zjistit, jak informace unikly a následně najít nejlepší řešení.

Od kterých třetích stran získávám osobní údaje?

Pouze od klientů, případě z veřejně přístupných rejstříků.