PORTFOLIO    REFERENCE   KDO    CO    JAK    KONTAKT

Zásady ochrany osobních údajů:

Zásady ochrany osobních údajů:

– Správcem osobních údajů je Lucie Nová, se sídlem Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá, IČ: 09098453 (dále jen „Správce“). Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– název společnosti
– e-mail
– telefonní číslo
– IČ, DIČ
– adresu
– cookies
– IP adresu
– fotografie, obrázky, video

– Správcem osobních údajů je Lucie Nová, se sídlem Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá, IČ: 09098453 (dále jen „Správce“). Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– název společnosti
– e-mail
– telefonní číslo
– IČ, DIČ
– adresu
– cookies
– IP adresu
– fotografie, obrázky, video

– Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a adresu je možné zpracovat na základě Vašeho poskytnutí za účelem odpovědi na poptávku nebo vyřízení zakázky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

– Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a adresu je možné zpracovat na základě Vašeho poskytnutí za účelem odpovědi na poptávku nebo vyřízení zakázky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

– Cookies, IP adresu a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce je možné zpracovat za účelem běžné analýzy návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server, získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti, cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy a další kategorie). Tyto údaje budou zpracovány Google Analytics, webhostingovými službami a případně dalšími analytickými službami po dobu 50 měsíců.

– Cookies, IP adresu a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce je možné zpracovat za účelem běžné analýzy návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server, získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti, cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy a další kategorie). Tyto údaje budou zpracovány Google Analytics, webhostingovými službami a případně dalšími analytickými službami po dobu 50 měsíců.

– Fotografie, obrázky a video je možné zpracovat na základě Vašeho poskytnutí za účelem realizování zakázky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

– Fotografie, obrázky a video je možné zpracovat na základě Vašeho poskytnutí za účelem realizování zakázky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

– Grafická díla obsahující osobní údaje, která identifikují konkrétní fyzickou osobu, například jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, logotyp, adresu bydliště nebo provozovny, fotografie a video je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem vlastní prezentace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na tomto webu, sociálních sítích, či dalších odborných webech nejdéle po dobu 5 let.

– Grafická díla obsahující osobní údaje, která identifikují konkrétní fyzickou osobu, například jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, logotyp, adresu bydliště nebo provozovny, fotografie a video je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem vlastní prezentace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na tomto webu, sociálních sítích, či dalších odborných webech nejdéle po dobu 5 let.

– Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

– Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Marketingové

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu.

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Marketingové

Google Analytics

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Marketingové

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu.

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Marketingové

Google Analytics

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

Typ

Marketingové

Název

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Účel

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Expirace

Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu.

Přístup k informacím

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Typ

Marketingové

Název

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Účel

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Expirace

Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu.

Přístup k informacím

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

– Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce Lucie Nová, Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá, lucie@luc-ie.cz

– Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce Lucie Nová, Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá, lucie@luc-ie.cz

– Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
– Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Účetní firma
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

– Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
– Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Účetní firma
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

– Podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

– Podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Lucie Nová 
Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá
IČ: 09098453 
Nejsem plátce DPH.

Podnikatel je zapsán u živnostenského úřadu Magistrátu města Plzně.

Lucie Nová 
Bučí 11, 331 52 Dolní Bělá
IČ: 09098453 
Nejsem plátce DPH.

Podnikatel je zapsán u živnostenského úřadu Magistrátu města Plzně.

Zásady ochrany osobních údajů

© luc.ie, 2020